Personeelsverloop

24/09/2020 - 12:55

Personeelsverloop

Nogal wat bedrijven hebben te maken met een dynamische wisseling van werknemers. We zien het in elke sector. Niemand ontsnapt er aan.

Ik maakte het vorige week nog mee toen ik langs ging in mijn bank, ik herkende daar niemand meer. Het viel me op dat er zoveel nieuwe gezichten waren.
Natuurlijk gebeurt heel veel digitaal en hoef je er in feite niet meer te zijn maar toch heb ik nog graag dat ik de mensen herken en niet alleen van hun naam onder de mails.

Ook in de lokale supermarkt. Telkens ik daar kom, zie ik daar andere mensen aan het werk. Dan vraag ik me toch af, waar zijn die vorige?

Op deze openbare plaatsen zijn het dan de zichtbare veranderingen maar hoe zit in het in de bedrijven? Daar blijkt het al een even grote opgave om werknemers te behouden en is het cijfer over het personeelsverloop een beetje aan de hoge kant.

Het bedrijf verliest hier veel tijd en geld aan het inwerken van nieuwe werknemers. Zonde.

Een zekere mate van verloop onder het personeel kan goed zijn voor een onderneming. Wanneer het personeelsverloop te groot wordt, brengt het vooral kosten en organisatieproblemen met zich mee.

Uit ervaring zie ik dikwijls dezelfde redenen terug komen :
- te weinig werksfeer
- geen inspraak in het bedrijf
- geen gepaste opleiding
- maar zeker ook te weinig appreciatie van het management.
Er zullen zeker nog redenen zijn maar dit zijn toch de belangrijkste.

Als je als bedrijf wilt blijven groeien is het noodzakelijk om je werknemers tevreden te houden zodat zij je beste ambassadeurs blijven. Hierbij kan een externe partner heel handig zijn. Wij werken een traject voor je bedrijf uit waar we met alle betrokkenen apart in gesprek gaan en waar we ook in team werken. Dit pakken wij op een efficiënte manier aan zodat we er voor zorgen dat je bedrijf terug kan groeien.

Investeer in de professionele ontwikkeling van jouw werknemers